Kauri Senát

Komunita rozhoduje o dalším vývoji projektu

Senát je zásadním pilířem sdílené hodlnomiky Kauri. Investoři a uživatelé ekosystému prostřednictvím senátu konzultují, diskutují, navrhují a schvalují nové projekty či dílčí kroky v celého systému.

Schůzí senátu a následných hlasování se může účastnit kdokoliv kdo drží alespoň 0.1% všech Kauri v oběhu.

Je ovšem nutné, aby tyto Kauri aktivně přispívaly do Hodlnomiky Kauri.

Ke kvalifikaci je tedy nutné mít toto množství Kauri buď zmrazené ve Staking programu, BankKau či poskytovat likviditu v rámci programu Farma Zážitků.

Schůze Senátu

Rozhodnutí se dolaďují osobně

Schůze senátu probíhají online skrze video-konferenční aplikace (např. Zoom). Primárně ji svolává některý z manažerů projektu, ve chvíli kdy je třeba konkrétního rozhodnutí ze strany senátu. Může ovšem být svolána i na základě poptávky významné skupiny senátorů. Z principu tedy nejsou schůze pravidelné, lze ovšem předpokládat průběh 3-4 schůzí ročně.

Konání schůze je senátorům oznámeno, alespoň 14 dní před samotným konáním schůze. Zároveň alespoň 10 dní před konáním schůze senátoři obdrží stručné podklady a témata schůze k nastudování.

Na samotné schůzi senátoři s manažery diskutují o aktuálních tématech schůze, předkládají nápady, pokládají dotazy a celkově se vede diskuze v rámci témat dané schůze. Poté co zazní vše podstatné přechází schůze v hlasování.

Min. Kauri pro kvalifikaci do senátu:*

9 898 KAU

Kauri v oběhu: 9 898 988,20 KAU (červen 2021)

*Pro kvalifikaci do Kauri senátu se počítají pouze Kauri zmrazené ve Stakingu, BankKau nebo poskytované v rámci programu Farma Zážitků (v libovolně rozložené mezi projekty či více peněženkami).

Více Kauri = silnější hlas

Každé hlasování se liší a konkrétní pravidla jednotlivých hlasování jsou vždy určena už v podkladech schůze senátu, na níž mají daná hlasování proběhnout. Veškerá tato hlasování ovšem respektují určité zákonitosti:

  • Senátorův hlas má váhu závislou na množství Kauri, které drží v projektech. (1 Kauri = 1 hlas)
  • Manažerský tým projektu disponuje právem veta ve formě až 25% hlasů navíc u hlasování s 2mi možnostmi, 20% hlasů u 3 možností, 16,6% u 4 možností atd. (veto lze přehlasovat většinou senátorů)
  • U hlasování, v nichž senátoři disponují více hlasy může být jeden z nich záporný. (např. U hlasování kdy volí senátor 2 možnosti ze 3. Je první hlas vždy kladný a druhý hlas může dát buď kladný či záporný.)

Připoj se do Kauri senátu:

Abyste se mohli stát senátorem je potřeba:

  • Mít v Kauri hodlnomice (Staking, BankKau, Farma Zážitků) dohromady alespoň min. částku pro kvalifikaci do senátu.
  • Vyplnit vstupní formulář a potvrdit podmínky Kauri senátu.

Do Kauri Senátu se můžete připojit na této stránce po přihlášení do členské sekce.

Zapomněli jste vaše Heslo? Klikněte zde pro obnovení.