OBCHODNÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ BONUSŮ Z "KOŠE ODMĚN" V RÁMCI PROJEKTU BANKKAU A/NEBO PROJEKTU FARMA ZÁŽITKŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY projektu Koš Odměn od British Asset, zaštiťujícím podprojekty BankKau a Farma Zážitků.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Čerpatelem z „Koše Odměn“ v rámci projektu „KOŠ ODMĚN“, jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Projektu bankkau.com („Online systém“) a následné rezervování a čerpání bonusů podle typu členství v rámci Koše Odměn.

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách.

1.4. Projekt Koš odměn umožňuje Čerpatelům získat škálovatelné členství s odpovídajícími bonusy podle článku 5 těchto Podmínek. Toto členství lze získat v rámci dvou podprojektů „BankKau“ a „Farma Zážitků“.

2. PODPROJEKT BANKKAU

2.1. Společnost Vám umožňuje bezpečný depozitář kryptoměny Kauri v projektu BankKau na hardwarových peněženkách „trezor“ Společnosti. Podle počtu Kauri vložených Čerpatel do BankKau, získává Čerpatel škálovatelné členství s odpovídajícími bonusy podle článku 5 těchto Podmínek.

2.2. Čerpatel se může připojit do Projektu skrze registraci do online systému Společnosti a následně uskutečnit vklad Kauri dle článku 6 těchto podmínek.

3. VKLAD A VÝBĚR KAURI V RÁMCI PODPROJEKTU „BANKKAU“

3.1. Čerpatel  pošle odpovídající počet tokenů podle úrovně členství kryptoměny Kauri na hardwarovou peněženku Společnosti 0x8c3b573cacf17cf66f1b7c233616f42c9dc44afd záznam o této transakci je dohledatelný na blockchain Kauri.

3.2. Podle výše vložených Kauri je Čerpatel potvrzen status členství s nárokem čerpání bonusů dle článku 5 těchto Podmínek. Čerpatel může kdykoliv navýšit svůj vklad v Kauri a tím se posunout na vyšší členství.

3.3. Čerpatel může zažádat o vrácení vkladu Kauri či jeho poměrné části skrze formulář v Online systému členské sekce nejdříve za 12 měsíců od data provedení vkladu a/nebo za 12 měsíců od posledního čerpání bonusu. Lhůta pro vrácení vkladu poté činí tři měsíce, kdy Společnost vrátí Čerpatel kryptoměnu Kauri na jím uvedenou peneženku ve formuláři. Čerpatel může též zažádat o vrácení poměrné části a snížit tak úroveň svého členství.

3.4. Saphire členství v rámci podprojektu BankKau je aktivní od minimálního vkladu 1.000 tokenů Kauri, Ruby členství je aktivní od minimálního vkladu 5.000 tokenů Kauri, Emerald členství je aktivní od minimálního vkladu 10.000 tokenů Kauri, Diamond členství je aktivní od minimálního vkladu 20.000 tokenů Kauri, Blue Diamond členství je aktivní od minimálního vkladu 35.000 tokenů Kauri, Black Diamond je aktivní od minimálního vkladu 50.000 tokenů Kauri.

4. KVALIFIKACE NA ČERPÁNÍ BONUSŮ V RÁMCI PODPROJEKTU „FARMA ZÁŽITKŮ“.

4.1. Čerpatel se kvalifikuje na čerpání bonusu v rámci programu „Farma Zážitků“ tím, že vloží své Kauri a ETH v poměru 1:1 do tzv. likvidity poolů na decentralizované platformě UniSwap v3  (https://app.uniswap.org/#/swap). Tím získává v rámci platformy UniSwap tzv. podíl na likviditě páru KAU/ETH reprezentovaný unikátním tokenem, přičemž se Směňující kvalifikuje na odměny v rámci programu „Farma Zážitků Kauri“ po dosažení určité společné hodnoty vložených kryptoaktiv (Kauri a ETH). 

4.2. Částky jednotlivých členství jsou uváděny v Kauri, přičemž se předpokládá, že polovina vkladu bude vložena v ETH. Hodnota těchto kryptoměn pro kvalifikaci na členství je počítána ve chvíli vložení těchto kryptoměn do likvidity poolů dle aktuálních kurzů ve chvíli vložení. Vložením je myšleno obecně uznávané schválení vkládající transakce blockchainem Ethereum.

4.3. Saphire členství je aktivní od minimálního vkladu kryptoaktiv v hodnotě zhruba 1.000 Kauri, Ruby členství je aktivní od minimálního vkladu kryptoaktiv v hodnotě zhruba  5.000 Kauri, Emerald členství je aktivní od minimálního vkladu kryptoaktiv v hodnotě zhruba 10.000 Kauri, Diamond členství je aktivní od minimálního vkladu kryptoaktiv v hodnotě zhruba  20.000 Kauri, Blue Diamond členství je aktivní od minimálního vkladu kryptoaktiv v hodnotě zhruba 35.000 Kauri, Black Diamond je aktivní od minimálního vkladu kryptoaktiv v hodnotě zhruba 50.000 Kauri.

4.4. Čerpatel je po splnění kvalifikačních podmínek přidán do členské sekce, kde si může, po uplynutí vstupní čekací lhůty, podle úrovně svého členství udělat rezervaci daných bonusů podle pokynů v členské sekci. Vstupní čekací lhůta pro zážitkové odměny, které vyžadují rezervaci (pobyty v nemovitostech, výlet jachtou atd.), je 6 měsíců a pro ostatní odměny 3 měsíce, přičemž odměny Kniha měsíce a KryptoGen Starter nespadají pod vstupní čekací lhůtu a mohou být čerpány okamžitě po přidání do členské sekce.

5. ÚROVNĚ ČLENSTVÍ A BONUSY

5.1. Každý bonus z uvedených úrovní členství lze čerpat jednou ročně, tedy ve 12 měsících po vložení vkladu Kauri s vyjímkou knihy měsíce, která se čerpá každý měsíc. Bonusy se aktualizují každý rok, Čerpatelé si rezervují jednotlivé bonusy dle systému „kdo dříve rezervuje“. Některé bonusy jsou omezené počtem aktuálních volných termínů, zejména pobytové bonusy. U pobytových bonusů jsou konkrétní podmínky rezervace bonusu uvedeny v členské sekci.

5.2. Čerpatel si může, podle úrovně svého členství, udělat rezervaci daného bonusu podle pokynů v členské sekci. Nevyčerpané bonusy v daném roce (12 měsíců od vkladu) se nepřevádějí do dalšího období.

5,3. Čerpatel je oprávněn čerpat bonusy pro vlastní potřebu či potřebu svojí rodiny. Je zakázáno bonusy získáné z členství v rámci Koše Odměn dále prodávat či nabízet třetím stranám. V případě porušení tohoto zákazu přichází Čerpatel o všechny další bonusy bez náhrady a sjednává se smluvní pokuta ve výši 10% z celkového vkladu v Kauri.

5.4. Přehled aktuálních bonusů, slev a možností pro Čerpatele Koše Odměn je zveřejněn v členské sekci. Základní přehled bonusů je tabulka v bodu 5.5. těchto podmínek

5.5. Tabulka bonusů podle jednotlivých úrovní členství:

6. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

6.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti kauricrypto.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

6.2. Čerpatel, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo peněženky (peněženek) ze které bude posílat/vkládat Kauri či zprostředkovávat likviditu na UniSwapu..

6.3. V Online systému Čerpatel nalezne členskou sekci, kde si může rezervovat bonusy podle typu členství v rámci Koše Odměn a dále všechny aktuální informace, akce, nabídky a další bonusy.