VELKÉ ŘEŠENÍ

PRO MALÉ PENÍZE

Nacházíme příležitosti jak umožnit drobným investorům být součástí “velké hry”. Díky kombinaci našeho již fungujícího, rostoucího ekosystému sdílené ekonomiky a kryptoměn to je konečně možné. Prvním krokem byl internet, nyní ho následuje blockchain. Přivítejte (r)Evoluci!

VELKÉ ŘEŠENÍ

PRO MALÉ PENÍZE

Nacházíme příležitosti jak umožnit drobným investorům být součástí “velké hry”. Díky kombinaci našeho již fungujícího, rostoucího ekosystému sdílené ekonomiky a kryptoměn to je konečně možné. Prvním krokem byl internet, nyní ho následuje blockchain. Přivítejte (r)Evoluci!

Naše projekty a výsledky

Spojili jsme dohromady velké množství ‘malých’ investorů, aby přes tuto páku byly naše projekty konkurenceschopné. Hlavní zaměřením British Asset je budování hotelu, nicméně se v budoucnu plánujeme soustředit na širší spektrum investičních a edukativních projektů. Od roku 2017 jsme již vybudovali jeden hotel (první dividendy jsme již také vyplatili) a dva další projekty momentálně realizujeme.

Avatar Eco Lodge

Pilotní projekt hotelu v Kostarickém pralese poblíž národního parku Corcovado, na území 31 hektarů (9 bývalá plantáž na palmový olej, 22 původní tropický deštný prales). Hotel byl otevřen v březnu 2018 a funguje v zavedeném provozu. (dividendy za první fiskální rok již byly vyplaceny v plné výši). Odkaz na booking.com.

  • Kampaň začala v roce 2017.
  • Oficiálně otevřeno od března 2018.
  • 1 760 000 USD investováno do výstavby.
  • Auditorská (květen 2019) hodnota 6 170 000 USD (+250%).
  • První dividendy vypláceny v dubnu/květnu 2019.

La PreciOsa

Druhý projekt je právě ve výstavbě na překrásné, 10 kilometrů dlouhé, tichomořské pláži v Kostarice. Pozemky hotelu se nachází v relativní blizkosti Avatar Eco Lodge, což nám umožňuje optimalizovat náklady na realizaci a provoz. Zároveň se zde rýsují i další příležitosti k profitabilní spolupráci těchto dvou hotelů.

Kampaň projektu byla úspěšně dokončena a momentálně se hotel nachází v realizační lhůtě. Otevření plánujeme na konec prosince 2019.

Fungování British Asset v krocích:

Realizace hotelu:

1. Projekt hotelu – Je vytvořen a odprezentován projekt hotelu.

2. Kampaň – Začně 3 měsíce dlouhá crowd-investment kampaň. Prostředky jsou investovány pouze pokud kampaň dosáhne minimálního množství prostředků potřebného k realizaci projektu, v opačném případě budou peníze vráceny investorům.

3. Realizační lhůta – Realizační lhůta přichází ihned po úspěšné kampaňi. Během této lhůty se vybuduje a připraví celý hotel. Zároveň během ní mohou probíhat poslední prodeje podílů k hotelu.

4. Otevření a první fiskální rok – Poté co je výstavba hotelu dostavěna přichází na řadu slavnostní otevření hotelu. Spolu s otevřením začíná i první fiskální rok, na jehož konci (stejně jako na konci každého fiskálního roku) získají investoři dividendy v minimálním množství 8% původní investice.

Model sdílené ekonomiky:

1. Investoři si mohou zakoupit opci k budoucímu podílu za předem danou cenu.

2a. Po úspěšném zakončení kampaně jsou opce zaměněny za soukromé akcie v britském Companies House. Ve stejnou dobu začíná realizační lhůta projektu.

2b. Pokud není kampaň úspěšná, investorům se vrátí jejich původní investice a projekt nepokračuje do realizační lhůty.

3. Investor získává jeden týden ubytování na hotelu zdarma každý rok za každou akcii jako součást jeho spolumajitelských práv od chvíle kdy je hotel otevřen. Zároveň získává každý rok i dividendy v minimálního hodnotě 8% z původní investice. (vypláceny na konci fiskálního roku)

Kauri

Projekt Kauri je další úrovní konceptu sdílené ekonomiky British Asset. Token Kauri se stane jedinečným investičním nástrojem celého ekosystému. Integrací výhod, které kryptoměny přináší, se sdílenou ekonomikou vytváříme páku pro drobné investory, aby mohli využívat celého spektra možností, k nímž se jinak dostanou pouze velcí hráči.

V raných fázích můžete investovat v kampani projektu prvního kryptohotelu na světě. Takovéto projekty postupně vybudují rozmanitý (kryptoměnám prospěšný) investiční ekosystém, v němž nízký rozpočet není překážkou velkým myšlenkám a vizím.

Projekt Kauri oficiálně odstartoval v lednu 2019 a jeho ICO fáze končí v prosinci 2019. V roce 2020 přijde na řadu první financování a začátek výstavby prvního kryptohotelu na světě (přijímající za platby pouze kryptoměny). Počínaje rokem 2021, budeme postupně implementovat další zajímavé projekty do našeho ekosystému prostřednictvím Kauri investiční platformy. Takové jsou první kroky našeho plánu, který má za účel podpořit ekosystém British Asset, stejně jako kryptoměny samotné. Pro více informací se podívejte na náš plán.

British Asset

British Asset International je startupová společnost, která v roce 2017 představila jedinečný model sdíleného investování. Skupina British Asset se hlavně soustřeďuje na financování a realizace luxusních hotelů v atraktivních destinacích. Za první roky fungování získali důvěru více než 450 investorů, vybudovali majetek v celkové hodnotě přes 10 200 000 amerických dolarů a již vyplatili první roční majitelské dividendy v hodnotě více než 8% z původních investic.

  • Shromáždili jsme přes 450 unikátní investorů.
  • Vybudovali majetek v hodnotě přes 10 milionů USD.
  • Provozujeme plně fungující hotel Avatar Eco Lodge.
  • Další 2 projekty se dokončují.
Přesunout se na začátek